Проект 📄

Новите младежки организации не винаги знаят как да оцелеят на пазара на неправителствения сектор, върху кои дейности, насочени към младите хора да се фокусират, как да привлекат вниманието им, както и на заинтересованите страни в областта. Имат финансови проблеми и не знаят как да ги решат. Особено сега, по време на различни кризи, е от решаващо значение да останете на пазара и да знаете кои инструменти могат да бъдат полезни за изграждането на капацитет.

Основни цели на проекта

• Да помогне на младежките организации от партньорските държави да развият своите институции, с фокус върху онлайн инструментите, финансите и маркетинга;

• Изграждане на специфична мрежа от младежи и младежки институции в партньорските региони;

• Разпространение на дейностите, които младежките организации предлагат, сред младите хора и мотивирането им да се присъединят към тях.

По време на проекта участниците ще придобият:

• Увеличаване на знанията и уменията, свързани с употребата на онлайн инструменти, нужни на НПО;

• Увеличаване на знанията и уменията, свързани с изготвянето и приложението на финансови и маркетингови стратегии за НПО и практическото им приложение;

• Увеличаване на знанията и уменията, свързани с ефективните начини за комуникация със заинтересованите страни и различни методи за популяризиране насочени към младежките потребности;

• Увеличаване на знанията и уменията, свързани с младежката ангажираност.

Таргет групи

Младежки лидери, младежки педагози, работещи в различни организации и ръководители на младежки организации, които искат да увеличат своите знания и умения.

Резултати

По време на проекта ще създадем:

• Нова, иновативна обучителна програма „Академия за младежки работници 2“ (40 часа), насочена към младежките лидери как да управляват младежка организация и да подобрят работата си с младите хора;

• Виртуална ескейп стая за младежки организации, с казуси които трябва да бъдат разрешени. Играта ще бъде базирана на темата на обучението. Целта на играта е да предостави практически умения по атрактивен начин и да припомни за знанията натрупани по време на обучението. Задачите ще бъдат основани на реални казуси;

• Мрежа от 100 души, които са част от младежки организации, млади хора и местни заинтересовани страни за споделяне на резултатите и новите тенденции в дейностите, насочени към младежта.

По време на проекта ще организираме:

• пилотно обучение по програмата „Академия за младежки работници 2“, което всяка страна партньор ще проведе – 40 часа, 16 участници във всяко пилотно обучение;

• 4 мултиплициращи събития във всяка партньорска страна – 35 участници на събитие. По време на събитията ще бъде направена демонстрация за това как да бъде проведено обучението „Академия за младежки работници 2“, както и кои методи и инструменти трябва да бъдат използвани. Ще бъде представена и ескейп стаята;

• Финална конференция в Лодз със 70 участници.

Партньорство

Асоциация на креативните хора

Лодз, Полша 🇵🇱

Основните уставни дейности на асоциацията са: образование, насърчаване на активен и безопасен начин на живот. Насърчаване на предприемачеството и ценностите на Европейския съюз сред младите хора, както и развиване на интересите и страстите им, подкрепяйки професионалното обучение. Чрез нашите дейности искаме да покажем на младите хора алтернативни начини за прекарване на свободното време и да им дадем възможност да се интегрират и обменят своя опит. Асоциацията организира семинари и обучения за други НПО, доброволци, обучители и педагози, които имат богат опит в работата с младежи.

Асоциация за научноизследователско образование и развитие „Marketing Gate“

Скопие, Северна Македония 🇲🇰

„Marketing Gate” е основана на 2 юли 2008 г. Наши учредители и членове са ученици, студенти, видни бизнесмени, университетски и висши преподаватели. Нашата визия е свят без икономически граници, където правата на човека ще бъдат защитени и всякакъв вид дискриминация ще бъде премахната. Нашата мисия е да осигурим безопасна, уважителна и празнична атмосфера със структурирано неформално обучение, в което младежите и маргинализираните групи могат да придобият основни икономически, маркетингови и финансови знания, необходими за успешно стартиране и насърчаване на икономическо и бизнес развитие, основано на принципи на устойчивото развитие.

Асоциация за развитие на българския спорт

София, България 🇧🇬

Сдружението е създадено през 2010 г. и е организация с нестопанска цел в обществена полза, посветена на развитието на българския спорт и повишаване на спортната култура в България. Асоциацията има следните основни приоритети: Възраждане на спортната култура; Доброволчество в спорта; Образование чрез и в спорта; Добро управление в спорта; Интеграция чрез спорт; Умения на бъдещето и предприемачество. Асоциацията има богат опит в областта на младежките дейности, спорта, събитията и обученията.

Innovation Hive

Лариса, Гърция 🇬🇷

Innovation Hive е неправителствена организация. Основната й мисия е внасянето на иновации с широко приложение в различни области, базирани на широко партньорство със заинтересованите страни. Чрез създаването на симбиоза между обществото, академичните среди и индустрията, целта на „Innovation Hive“ е да намери решения на новите иновационни предизвикателства, да постигне растеж, устойчивост и
увеличаване на въздействието върху обществото. За да постигне тази цел, стратегията на организацията е да прави проучвания и провежда обучения, както и да насърчава иновациите чрез включване на обществото, академичните среди, индустрията и обществения сектор с използването на методологии за съвместно партньорство и подход на четворна спирала. „Innovation Hive“ е специализирана в провеждане на проучвания и предоставяне на стратегии, политика и образование в следните области: бизнес и социални иновации, предприемачество и стартиращи фирми, образование и обучение, социално включване, младеж, творчески индустрии и изкуство, цифрови трансформации и технологии.