Дейности по разпространение

От октомври до декември 2023 г. като консорциум успяхме да проведем събития за разпространение в Република Северна Македония, България,…

Силата на интернет инструментите

Съвременният свят е под властта на интернет инструментите и разнообразието от приложения. Все повече учени се фокусират върху тази…

Първа среща по проекта

Първата транснационална среща на партньорите по проекта „Академия за младежки работници 2“ се проведе в Лудж на 5-6 май…