∆ραστηριότητες διάδοσης

Από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2023, ως κοινοπραξία υλοποιήσαμε με επιτυχία εκδηλώσεις διάδοσης στη Βόρεια Μακεδονία, τη…