Το έργο 📄

Πολλές φόρες οι οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα που αφορούν τους νέους, δεν γνωρίζουν πως να επιβιώσουν στην αγορά των μη κυβερνητικών οργανώσεων, σε ποιες δραστηριότητες πρέπει να εστιάσουν και πως να προσελκύσουν νέους δικαιούχους και ενδιαφερόμενους φορείς. Συχνό φαινόμενο αποτελεί και το γεγονός ότι πολλές φορές αδυνατούν να διαχειριστούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Κυρίως τώρα, εν μέσω διαφόρων κρίσεων, είναι σημαντικό να γνωρίζουν ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσουν και γιατί.

Κύριοι στόχοι του έργου

• Να βοηθηθούν νέοι οργανισμοί από τις συνεργαζόμενες χώρες, να αναπτύξουν τους οργανισμούς στο πεδίο των διαδικτυακών εργαλείων, οικονομικών, και μάρκετινγκ

• Δημιουργία συγκεκριμένων διασυνδέσεων ανάμεσα στους νέους και στους οργανισμούς από τις συνεργαζόμενες περιοχές

• Να γνωστοποιηθούν οι δραστηριότητες που προσφέρονται από τους οργανισμούς μεταξύ των νέων να παρακινήσουν τη συμμετοχή τους.

Κατά τη διάρκεια του έργου οι συμμετέχοντες θα επιτύχουν:

• Αύξηση γνώσεων και ικανοτήτων στη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων

• Αύξηση γνώσεων και ικανοτήτων στην ανάπτυξη οικονομικών και μάρκετινγκ στρατηγικών καθώς και τη σωστή χρήση τους

• Αύξηση γνώσεων και ικανοτήτων για τη χρήση αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους και τη χρήση διάφορων προωθητικών ενεργειών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των νέων.

• Αύξηση γνώσεων και ικανοτήτων στην ενεργοποίηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανώσεων και των νέων.

Ομάδα στόχος

Ηγέτες, εκπαιδευτές από μη κυβερνητικούς οργανισμούς και υπεύθυνοι που ασχολούνται με θέματα που αφορούν τους νέους που θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους.

Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια του έργου θα δημιουργηθεί:

• Νέο, καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Academy of Youth Worker 2( 40 ώρες) στοχευμένο σε νέους ηγέτες με σκοπό την οργάνωση του οργανισμού και την βελτίωση της συνεργασίας με τους νέους

• Ένα εικονικό escape room με μελέτες περιπτώσεων για επίλυση. Το παιχνίδι θα είναι βασισμένο στο εκπαιδευτικό υλικό. Στόχο είναι να εξοπλίσει με πρακτική γνώση με έναν ελκυστικό τρόπο και να υπενθυμίσει την αποκτημένη γνώση από την εκπαίδευση. Το παιχνίδι θα βασίζεται σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης.

• Δικτύωση 100 ατόμων από οργανισμούς, νέους και τοπικούς ενδιαφερόμενους ώστε να μοιράσουν τα αποτελέσματα και τις νέες τάσεις σε δραστηριότητες στοχευμένες σε νέους.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα οργανώσουμε:

• Εκπαιδευτικά πιλοτικά του έργου που θα διεξαχθούν από τον κάθε εταίρο , 40 ώρες, 16 συμμετέχοντες σε κάθε ένα.

• 4 ενημερωτικές εκδηλώσεις σε κάθε συνεργαζόμενη χώρα, 35 συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλωση. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα παρουσιάσουμε, πως να διεξαχθεί η εκπαίδευση, ποιες μεθόδους, εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιούνται. Επίσης θα παρουσιαστούν τα escape rooms.

• Τελικό συνέδριο στο Λότζ με 70 συμμετέχοντες.

Συνεταιρισμός

Σύλλογος Δημιουργικών Ανθρώπων

Lodz, Poland 🇵🇱

Οι κύριες καταστατικές δραστηριότητες του συλλόγου είναι: εκπαίδευση, προώθηση ενεργού και ασφαλή τρόπου ζωής ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων τους, υποστήριξη επαγγελματικής κατάρτισης, προώθηση της επιχειρηματικότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω των δραστηριοτήτων μας, θέλουμε να δείξουμε στους νέους εναλλακτικούς τρόπους να ξοδεύουν τον χρόνο τους και να τους δώσουμε την ικανότητα να ενσωματώσουν και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους. Ο σύλλογος οργανώνει εργαστήρια και εκπαιδεύσεις για άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθελοντές, οι εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλη εμπειρία με τους νέους.

Σύλλογος για εκπαιδευτική έρευνα και ανάπτυξη μάρκετινγκ

Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία 🇲🇰

Ο σύλλογος Marketing Gate ιδρύθηκε στις 2 Ιουλίου του 2008. Οι ιδρυτές και τα μέλη μας είναι μαθητές ,σπουδαστές, διακεκριμένοι επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί και σχολικοί καθηγητές . Το όραμα μας είναι ένας κόσμος χωρίς οικονομικά όρια, που τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι προστατευμένα και κάθε είδους διάκριση θα έχει εξαλειφθεί. Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε μια ασφαλής, με σεβασμό, και εορταστική ατμόσφαιρα με δομημένη μη τυπική μάθηση, στο πλαίσιο του οποίου οι νέοι και οι περιθωριοποιημένες ομάδες μπορούν να αποκτήσουν βασικές οικονομικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις που απαιτούνται για την επιτυχή έναρξη και προώθηση της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Βουλγαρικός σύλλογος αθλητικής ανάπτυξης

Σόφια, Βουλγαρία 🇧🇬

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2010 και είναι ένας δημόσιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφοσιωμένος στην ανάπτυξη των βουλγαρικών αθλημάτων και την βελτίωση της αθλητικής κουλτούρας στη Βουλγαρία. Ο σύλλογος ακολουθεί συγκεκριμένες προτεραιότητες: Αναζωπύρωση αθλητικής κουλτούρας, εθελοντισμός στον αθλητισμό, εκπαίδευση μέσω και για τον αθλητισμό, ορθή διακυβέρνηση στον αθλητισμό, ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού, ικανότητες του μέλλοντος και επιχειρηματικότητα. Ο σύλλογος έχει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα τον δραστηριοτήτων για νέους , αθλήματα, εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις.

Innovation Hive

Λάρισα, Ελλάδα 🇬🇷

Innovation Hive είναι μια μη κερδοσκοπική κυβερνητική οργάνωση. Κύρια αποστολή της είναι να φέρει ανοιχτή καινοτομία σε διάφορους τομείς εφαρμογών, βασισμένη στη μεγάλη σύμπραξη των ενδιαφερομένων. Μέσω της δημιουργίας μιας συμβιωτικής συμμαχίας μεταξύ της κοινωνίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας, στόχος της Innovation Hive είναι η εύρεση λύσεων στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, για την επίτευξη ανάπτυξης, βιωσιμότητας και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στην κοινωνία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η στρατηγική του οργανισμού είναι η διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης καθώς και η προώθηση της καινοτομίας με την επίτευξη της συμμετοχής της κοινωνίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα με τη χρήση μεθοδολογιών συνδημιουργίας και μιας προσέγγισης μεθόδους τετραπλής έλικας. Η Innovation Hive ειδικεύεται στην έρευνα και την παροχή στρατηγικής, πολιτικής και εκπαίδευσης στους ακόλουθους τομείς: Επιχειρήσεις και κοινωνική καινοτομία, επιχειρηματικότητα και νεοφυείς επιχειρήσεις, εκπαίδευση και κατάρτιση, κοινωνική ένταξη, νεολαία, δημιουργικές βιομηχανίες και τέχνη, ψηφιακός
μετασχηματισμός και τεχνολογία.

μετασχηματισμός και τεχνολογία.