Силата на интернет инструментите

Съвременният свят е под властта на интернет инструментите и разнообразието от приложения. Все повече учени се фокусират върху тази тема и нейното влияние върху нашето поведение. Възрастващите поколения вече са се превърнали в специалисти в тази област. Използването и прекомерната употреба на социални медии ни прави по-малко съсредоточени върху дадена тема или действие, което се случва в този конкретен момент, поради нашите отвличания на вниманието и желанието да проверяваме телефони или медии. От предходното твърдение лесно можем да потвърдим нашите прогнози и предвиждания, че използването на иновативни интернет инструменти или приложения и промяната на формите трябва да бъде въведено в учебната среда.

В днешно време в цифровата среда можем да откроим приложения и уебсайтове, но не можем да изброим всички. Всяка учебна дисциплина може да намери своето място тук и да даде възможност за развитие на знанията на учениците в нея. По-долу сме изтъкнали най-важните и най-ефективните.

• Инструмент, който може да се използва по време на всички предмети, е Kahoot.it. Това е водещият уебсайт с викторини, поради неговата яснота и лекота. Учениците обичат да участват във викторини и състезания, така че използването му може да увеличи интереса към дадения предмет и активното участие в него. Близък до Kahoot.it може също да бъде: Socrative, Quizizz, Google форми, Bamboozle, Genial.ly или Duolingo.

• Строгите учебни предмети винаги се основават на изчисления, но днес имаме много инструменти, които могат да развият тези предмети. Някои от тях могат да бъдат Trello и Desmos.

• Сега ИТ (Now IT) разработва класове и програми е тази сфера също. Можем да покажем на учениците и да използваме по време на нашите уроци следните приложения: WIX.com, където лесно можем да създадем собствен уебсайт без никакви знания за програмиране. Можем също да откроим тук: Playground и Roboty Sphero, които са игри, основани на програмиране. Уменията STEM могат да развият LittleBits. Както виждаме, има много инструменти, които можем да използваме в работата си с деца и тийнейджъри. Можем да изтъкнем все повече и повече такива инструменти, но най-важното тук е редуването на формите на уроците, заради поддържането на интерес по време на обучението. Можем също да дадем креативни домашни задания като: подготовка на цифрова реклама или книга, създаване на подкасти за географски региони или култури, подготовка на живи презентации за исторически крале. Провеждане на интервю на различни езици или покана на хора от различни култури, подготовка на тест-викторина. В следващите примери, които откроихме по-горе, има много цифрови опции за правене на учебния процес по-привлекателен – нека създадем възможности за младите хора да учат там, където вече са експерти.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *