Моќта на алатките на Интернет

Тековниот свет е во власт на интернет алатките и неговите различни видови апликации. Сè повеќе научници се фокусираат на…