Działania upowszechniające

Od października do grudnia 2023 roku jako konsorcjum z sukcesem zrealizowaliśmy wydarzenia upowszechniające w Macedonii, Bułgarii, Grecji i Polsce. Celem tych wydarzeń była prezentacja uzyskanych przez nas wyników dla pracowników młodzieżowych. Zaprezentowaliśmy nasz program szkoleń oraz zestaw escape roomów. Pokazaliśmy nauczycielom i osobom pracującym z młodzieżą, jak go używać. W grudniu zorganizowaliśmy także konferencję końcową podsumowującą wszystkie działania i rezultaty. Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział i przekazane informacje zwrotne dotyczące naszej pracy i pracy z młodzieżą. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *